فروشگاه اینترنتی پلاس مال

هزينه هاي فروش در سيستم فروش پستي پلاس مال به چه صورت مي باشد؟

کلیه هزینه های شما به شرح ذیل می باشد ...

بابت يكسال استفاده از خدمات مختلف پلاس مال 76 هزار تومان حق عضويت دريافت مي گردد - پست نيز بابت يكسال 54 هزار تومان دريافت مي نمايد
كه جمعا حق عضويت سالانه فروش پستي 130 هزار تومان مي باشد.، که از شما تنها 100 هزار تومان اخذ می گردد.
- كارمزد پلاس مال 10 درصد از فروش مي باشد.
- هزينه هاي جانبي مانند هزينه بسته بندي، پرينتر، كاغذ مي باشد.
- بين 100 الي 200 تومان هزينه تاييد تلفني و جمع آوري سفارشات
- هزينه ارسال سفارشات برگشتي
در صورتيكه پرداخت پس از تحويل كه پس از كسر بيش از 40 درصد از هزينه ارسال دريافت مي شود
اگر مبلغ سفارش به صورت آنلاين دريافت شده باشد هزينه برگشت از خريدار دريافت مي شود (حدود 5 الي 10 درصد سفارشات برگشت مي شود)

توجه كنيد كه فقط در پلاس مال هزينه ارسال سفارشات برگشتي پس از كسر خدمات COD (پرداخت وجه پس از تحويل) محاسبه و دريافت مي شود كه بيش از 40 درصد هرينه ارسال را شامل مي شود و هزينه هاي فروشنده را بسيار كاهش مي دهد و در مجموع مبلغ زيادي مي شود كه ساير شركتها به عنوان جريمه از فروشنده دريافت مي كنند.