فروشگاه اینترنتی پلاس مال

منظور از تاييد تلفني پلاس مال چيست و به چه صورت عمل مي كند؟

برای تمامی سفارشات پس از ثبت در سیستم به شرح ذیل اقدام می شود ...

تلفنخانه پلاس مال با خريداران تماس گرفته تا فروشنده با اطمينان از صحت واقعي بودن سفارش اقدام به ارسال سفارش نمايد كه باعث كاهش چشمگير سفارشات برگشتي مي گردد. در بالاي هر سفارش علامت تلفن با چهار نوع رنگ وجود دارد
- رنگ خاكستري به معناي اين است كه هنوز تماس گرفته نشده است
- رنگ آبي به معناي اين است كه تماس گرفته شده ولي هنوز تاييد نشده است
- رنگ سبز به معناي اين است كه تماس گرفته شده و تاييد گرديده است
- رنگ قرمز به معناي اين است كه سفارش غيرواقعي بوده يا كنسل شده است
با نگهداشتن موس بر روي علامت تلفن پيام خريدار را نيز مي توان مشاهده كرد
تاييد تلفني از امكانات اختياري پنل فروشنده مي باشد و فروشنده نيز شخصا مي تواند به خريداران تماس گرفته و پيام خريدار را در اين بخش ثبت نمايد و اين بخش كاربردهاي زيادي دارد و به فروشنده كمك بسياري مي كند.

به زودی تایید تلفنی به صورت خودکار و از طریق سرور به صورت کامپیوتری بلافاصله پس از ثبت سفارش انجام خواهد شد